Sava darba laikā uzņēmumā SIA “Bonava Latvija” Evita Biezmane ir apliecinājusi, ka viņai piemīt uzņēmuma vērtības, kas attiecas uz viņas darbu izpildi: Degsme, Izcils sniegums, Uzticamība, Drosme un Draudzīgums. Degsme – visi darbi, kuri tiek uzdoti vai mērķi, kuri nosprausti, vienmēr tiek izpildīti ar “dzirksteli” acīs, jo mīl savu darbu. Izcils sniegums – to novērtē gan darbinieki, apakšuzņēmumu darbinieki, mācību centri, kuri palūdz, reizi pa reizei, novadīt lekcijas par darba aizsardzību un pat valsts kontrolējošās institūcijas, kuras nākušas mācīties uz SIA “Bonava Latvija” būvlaukumiem. Tiek aicināta dažādos pasākumos, kas saistīti ar skolnieku ieinteresēšanu par būvniecību un darba aizsardzības nozīmi tajā. Uzticamība, Drosme un Draudzīgums – šīs īpašības spilgti var novērot darbā ar cilvēkiem (darbiniekiem, apakšuzņēmumu darbiniekiem). Kas pierādās ar cieņu, uzticību, ticību, ka Evita palīdzēs. Jā - sarās, būs stingra un prasīga, kāda ir arī pret sevi, bet cilvēki no tā nebaidās, runā ar Evitu, zvana, raksta un lūdz palīdzību kad tas nepieciešams, jo zin, ka Evita izdarīs visu, lai uzlabotu dzīvi ofisā vai būvlaukumā, lai izcīnītu labākos nosacījumus, tos neapgāžami pamatojot. Situācijās, kad ir jāreaģē ātri un atbildīgi – nezaudē “galvu”, reaģē ātri un precīzi, atbilstoši situācijai.