Fizisko personu datu apstrādes noteikumi

Mājas lapā ir iespēja brīvprātīgi nosūtīt e-pastu firmas Safe ME vadībai, lai sazinātos ar mums, norādot sekojošus datus:

-Vārdu;

– e-pastu;

– Tematu;

– Ziņu Mums.

Datu apstrāde notiek saskaņā ar „Fizisko personu datu apstrādes likums” (stājas spēkā: 05.07.2018.) prasībām. Šī informācija nepieciešama, lai būtu iespējams sazināties ar Jums un padziļināti saprastu Jūsu velmes un vajadzības.

Apmeklējot mājaslapu Safe ME, mēs varam ievākt tehnisko informāciju, kas neidentificē Jūs pēc vārda. Šie tehniskie dati tiek izmantoti mūsu mājaslapu efektivitātes mērījumiem un tās paaugstināšanai, mājaslapu administrēšanai un plūsmas pārskatīšanai.

Klientu privātie dati netiek nodoti trešajām personām. Safe ME klientu privātie dati trešajām personām var tikt nodot tikai:

– ja to pieprasa „Fizisko personu datu apstrādes likums”;

– ja saņemts klienta tiešs pieprasījums;

– ja saņemts pieprasījums no Valsts kontrolējošajām institūcijām.

Saskaņā ar Latvijas Republikas „Fizisko personu datu apstrādes likums” un citām spēkā esošām normatīvo aktu prasībām.